© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

De End Polio Now tulpenactie: succesvolle fondsenwerving

Voor de strijd tegen polio is jaarlijks US$ 1 miljard nodig. Rotary draagt daar jaarlijks US$ 50 miljoen aan bij. De Bill & Melinda Gates Foundation verdrievoudigt dat bedrag. Na eerdere fondsenwerving als de Gates Challenge worden sinds 2014 de End Polio Now tulpen verkocht om structureel geld bijeen te brengen. 

De actie is succesvol. De netto opbrengst in 2020 was EUR 163.000,-. Totaal is in de periode 2014-2020 EUR 2.300.000,- (inclusief BMGF) overgemaakt aan The Rotary Foundation voor het uitroeien van polio. Dat is voldoende voor de aanschaf van ruim 5 miljoen vaccins. Of, om het nog duidelijker te maken: met de verkoop van één doosje End Polio Now tulpen kunnen 72 vaccins worden gekocht.

Daarom gaan we door totdat de wereld vrij van polio is. Koop dus ook dit jaar End Polio Now tulpen. 

Voortgang uitroeien polio

Rotary nam in 1985 het initiatief om de wereld vrij te maken van de invaliderende ziekte polio. Destijds werden 350.000 kinderen jaarlijks getroffen. Nu komt het Wild Polio virus nog voor in twee landen: Afghanistan en Pakistan. Tot eind augustus 2021 was in elk van deze landen slechts één nieuw geval geconstateerd. Deze landen zijn er zich zeer bewust van dat ook ‘t uitroeien van het virus in hun land de wereld een zeer grote dienst bewijst. Rotary nam het initiatief, maar de samenwerking in het Global Polio Eradication Initiative (GPEI) met partners WHO, UNICEF, GAVI, CDC en BMGF werd geïnitieerd om dit resultaat te bereiken.

Polio Eradication Strategy 2022-2026

In juli 2020 heeft de WHO, als penvoerder van het Global Polio Eradication Initiative haar “Polio Eradication Strategy 2022-2026” uitgebracht. Hierin staan de stappen die genomen (moeten) worden, opdat in 2026 de wereld vrij van polio kan zijn. Nadat, hopelijk in 2023, geen nieuwe poliogevallen meer worden geconstateerd breekt een periode van drie jaar aan om alle gegevens goed te controleren, er echt zeker van te zijn dat polio niet meer de kop opsteekt en de overdracht van de opgebouwde infrastructuur van WHO en Unicef naar de lokale overheden voor het continueren van vaccinaties te voltooien.

Fig 5. Uit executive summary zie https://polioeradication.org/gpei-strategy-2022-2026/

De Plus van PolioPlus

De strijd tegen polio omvat veel meer dan alleen het vaccineren van kinderen. Bewustwording van de noodzaak van hygiëne, schoon drinkwater, goede riolering, basisgezondheidszorg, het opzetten van laboratoria en veldwerk in waterlopen om het virus op te sporen maken deel uit van het project.

Voor de vaccinatiecampagnes zijn ‘cold-chains’ opgezet: Het vaccin moet gekoeld op de plaats van toedienen worden gebracht. Daarvoor zijn koelauto’s, koelkasten en koelboxen nodig tot diep in het binnenland. En natuurlijk professionals en vrijwilligers om het werk te doen.
Deze uitgebreide infrastructuur voor Poliovaccinatiecampagnes bewees haar waarde bij het beheersen van uitbraken van ‘t Ebolavirus en meer recent COVID-19.

End Polio Now is meer dan vaccins in kindermondjes. 

24 oktober: Wereld Polio Dag

Wereldwijd wordt op 24 oktober aandacht besteed aan de inspanningen om de wereld vrij van polio te krijgen. Ook Nederlandse Rotaryclubs organiseren in samenwerking met gemeenten en andere instellingen activiteiten om dit onderwerp aandacht te geven. 

“Save the Day”

Niet op de dag zelf, maar op dinsdag 14 december organiseert het Nationaal Polio Comité een avond in de Parkschouwburg in Hoorn met als thema: “De zin en onzin van vaccineren (en de lessen uit End Polio Now”). Prof. Ronald de Groot, kinderarts en deskundige op het gebied van vaccinaties, zal met ons de verschillende gezichtspunten, pro’s en con’s, bespreken. Het programma loopt van 19.30 tot 22.00 uur. Nadere informatie met link voor inschrijven volgt later. Maar: “Save the Day”.  

Polio vaccinatie in Afghanistan 

Het einde van oorlogshandelingen in Afghanistan per 1 september roept de vraag op hoe en of vaccineren voortgang zal vinden. Daarom dit statement van Rotary International PolioPlus Committee Chair, Mike McGovern van 24 augustus 2021:

Eradicating Polio in Afghanistan

As the sun rose on 1 January 2021, we all worried about what this new year would bring. For those of us who closely follow polio eradication progress, it was an especially worrisome time. 2020 and 2019 had seen an uptick in wild polio virus cases and in circulating vaccine derived cases. Polio vaccinations had had to be suspended for a while in 2020 due to the coronavirus and vaccines for COVID-19 were just starting to receive early use approvals.  

The polio news was especially bad in Afghanistan. On the very first day of 2021, a wild polio virus case was reported. In the next week, the national health minister was fired due to hints of corruption on non-polio matters. Before month’s end, the government of Afghanistan ordered the UNICEF polio lead to leave the country relating to a verbal spat that had occurred in the President’s office. Then in March and June there were coordinated attacks on polio workers and their security teams leaving eight families having lost loved ones. The Taliban denied responsibility for the attacks, and it appeared the attacks were tied to elements who supported ISIS or ISIL as they are also known. We also noted that some areas of the country had been subject to over 30 months of a ban on house-to-house polio vaccinations. 

While all this was going on other activities were occurring which have been mostly unreported. On January 17th, the Regional Directors of WHO and UNICEF met at the Taliban office in Doha, Qatar to discuss polio vaccinations and COVID response in the areas controlled by the Taliban. While house to house polio vaccinations were not agreed to, the seven senior members of Taliban leadership indicated support for other measures to provide vaccination activities. In all areas of the country, health screenings continued unabated which showed no new wild polio cases and no positive identification of polio viruses in the environment. In a zoom call of polio partnership leaders the week of 17 August, Aidan O’Leary, the global WHO polio director, noted that Afghanistan has one of the best programs for polio surveillance in the world and it was not finding polio anywhere. 

After the fall of the Afghanistan government in mid-August, the new leadership has agreed to keep on the acting health minister who has been effective in righting the program since February. Taliban leaders have visited the national and regional polio offices and pledged their support for the polio eradication program. On 23 August a Rotary sponsored roadside vaccination hut provided vaccinations to children under five with local Taliban providing the needed security. For security reasons, I will not share the photos I received but it was good to see the Rotary logo doing good in the world.

Rotary has just 35 members in Afghanistan. They inspire me daily with their courage and perseverance. The polio program has always been politically neutral in every country. Rotary and our partners work with the leaders who are in charge. We now work with new leaders in Afghanistan.  Rotary funds WHO and UNICEF. We do not send any funds to the governments nor to groups other than WHO and UNICEF. We monitor the spending they do on our behalf very closely. We have never been closer to eradicating polio in Afghanistan. We will continue to work with the Afghani people and our partners to finish what we began over 35 years ago. 

Poliovrije wereld

We zijn er dus nog niet en hebben de inzet van iedere Rotarian, Club en District vooralsnog hard nodig. Wanneer in 2023 en daarna geen poliogevallen meer worden gemeld kan de wereld in 2026 poliovrij worden verklaard.