© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Jeugd vormt belangrijke hoeksteen van Rotary

Jeugd en Rotary, een bijna oneindig thema! Ik zou op dit vlak een groot aantal facetten willen belichten: Interact, Rotaract, RYLA, Rotary Youth Camp, NGSE, Vlielandkamp, de twee aandachtsgebieden ‘Basisonderwijs en Alfabetisering’ en ‘Gezondheid voor Moeder en Kind’ en last but not least Rotary Youth Exchange. Maar er is meer dan een heel Rotary Magazine voor nodig om over al deze thema’s voldoende te schrijven. Dus zie ik me helaas genoodzaakt om een keuze maken. Over de jeugduitwisseling en de activiteiten van de MDJC (Multi-Districts Jeugdcommissie) staat in deze uitgave een afzonderlijke bijdrage. Maar toch ook van mijn kant kort enkele zinnen over de uitwisseling.

Rotary Youth Exchange. Dit is de wereldwijd grootste niet-commerciële organisatie voor uitwisseling van jongere mensen. In veel districten over de hele wereld zijn er zeer toegewijde Rotarians die het hele jaar door bij het programma zijn betrokken. We hopen dat zo mogelijk vanaf het komende Rotary-jaar, maar tenminste vanaf 2022-2023, het uitwisselingsprogramma weer op volle toeren draait. Dat geldt ook voor zowel de jaaruitwisseling als de kortere uitwisselingen. Als vader van twee voormalige jaarkinderen kan ik zeker beoordelen hoe belangrijk zulke ervaringen voor de geestelijke ontwikkeling van jonge mensen zijn.

Rotaract. Tot 1 juli 2020 was Rotaract een ‘programma’ van Rotary. Sindsdien zijn Rotaractclubs, naast onze Rotaryclubs, een gelijkwaardig onderdeel van Rotary International. Rotaract wordt nu meer en meer een andere soort Rotary in de vorm van clubs voor jongere mensen die zich maatschappelijk willen inzetten. Een Rotaractclub kan zichzelf nu ook zonder ‘sponsorship’ van een Rotaryclub oprichten. Iedere Rotaractclub mag voor zichzelf bepalen tot welke leeftijd men lid kan blijven. Het is te hopen dat de dan misschien ook oudere Rotaracters zelf een Rotaryclub gaan oprichten of als ‘satellietclub’ samen in Rotary doorgaan. Ik hoop dat Rotaract en Rotary door deze nieuwe mogelijkheden steeds dichter naar elkaar toegroeien. Oudere Rotaracters zijn dé toekomstige leden van onze Rotaryclubs. Samenwerken met onze jeugd in de vorm van Rotaract betekent in mijn ogen zekerheid voor de toekomst van Rotary. 

Interact. Vergeleken met andere landen waar Rotary vertegenwoordigd is, bestaan bij ons nog niet zo veel Interactclubs voor jongeren tussen tien en achttien jaar. Wel zijn in meerdere districten Rotarians, Rotaracters, jonge mensen en hun ouders actief bezig om nieuwe Interactclubs op te richten. We wensen hun veel succes in deze zeker ook voor hen moeilijke tijd. 

Gezondheid van moeder en kind (maandthema april). Tijdens mijn missies via de Duitse Rotarydoctors naar Nepal heb ik persoonlijk kunnen zien hoe dicht de aandachtsgebieden van Rotary bij elkaar liggen. Gezondheid van moeder en kind heeft tevens te maken met basisonderwijs en alfabetisering en ook met economische en sociale ontwikkeling. In de echt arme landen op onze aarde is een verbetering van de ene situatie niet denkbaar zonder verbetering van de andere. Rotary heeft prachtige instrumenten om in te zetten: de geweldige actie ‘End Polio Now’, het Disaster Release Fund van onze Rotary Foundation en zeker ook de vele Global Grants die door onze plaatselijke clubs worden geïnitieerd. Via al deze kanalen wordt een merkbare verbetering bereikt in de situatie van heel veel jonge mensen.

Laat ons gebruik maken van onze mogelijkheden: 

Rotary Opens Opportunities!

Clemens Groppe, DG district 1590