© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Het leefmilieu serieus beschermen

Op 26 juni 2020 deed Rotary President Mark Daniel Maloney een gedenkwaardige aankondiging: Het leefmilieu zou een nieuw aandachtsgebied worden voor Rotary. Het was één van de laatste acties in zijn zittingsjaar dat verstoord werd door de COVID-19 pandemie en vastgesteld werd in Rotary's eerste virtuele conventie. 

De nieuwe Area of Focus is ontstaan na een lange periode waarin verschillende initiatieven waren genomen om het leefmilieu meer aandacht te geven door Rotary.

Ondersteuning

In 1990-1991 heeft Rotary President Paulo V.C. Costa focus op het leefmilieu gegeven in zijn zittingsjaar met het creëren van de Preserve Planet Earth Committee. Zo werd er gekeken naar manieren waarop clubs en leden het leefmilieu zouden kunnen ondersteunen. Enquêtes gaven aan dat het leefmilieu al één van de belangrijkste doelen was die door Rotaryclubs ondersteund werden.  

Financiering

In de afgelopen decennia hebben Rotary-leden duizenden projecten uitgevoerd om het leefmilieu te beschermen. In slechts vijf jaar werden er wereldwijd Global Grants verstrekt ter waarde van in totaal $ 18 miljoen. Daarmee werden projecten gefinancierd die het leefmilieu ondersteunen. Daarnaast zette Rotary zich ook in voor doelen als het verstrekken van schoon water en sanitaire voorzieningen, groeiende lokale economieën en het ondersteunen van onderwijs. 

Impact

Doordat de bescherming van het leefmilieu nu een eigen Focus Area is hebben Rotaryclubs nog meer mogelijkheden om te focussen op problemen die belangrijk voor hen zijn. "De grenzeloze creativiteit, het enthousiasme en de vastberadenheid van Rotarians wereldwijd, gecombineerd met hun bereidheid om het op te nemen voor belangrijke problemen, maakt hen bijzonder geschikt om impact te maken op het leefmilieu”, zegt 2017-18 RI-president Ian H.S. Riseley, die ook de voorzitter was van de task force die het nieuwe aandachtsgebied moest ondersteunen. Lees hieronder meer over de nieuwe soorten projecten die in aanmerking komen voor Global Grant per 1 juli 2021.  

Wat is er veranderd?

Rotary-leden konden al Global Grants inzetten om projecten te financieren die het leefmilieu ten goede komen via de bestaande Areas of Focus. Dus, wat is er nieuw? Onder het aandachtsgebied ‘Het leefmilieu beschermen’ kunnen Rotary-leden Global Grants aanvragen specifiek voor initiatieven zoals:

  • Habitat herstellen, inheemse vegetatie planten en het verwijderen van invasieve plant- en diersoorten
  • Bescherming van bedreigde diersoorten en het voorkomen van illegale handel in wilde dieren en planten
  • Overbevissing, vervuiling en kusterosie aanpakken
  • Opleiden van gemeenschappen in natuurbehoud en hulpbronnenbeheer
  • Ondersteuning van milieuvriendelijke landbouw en duurzame visserij
  • Bevordering van het gebruik van traditionele en inheemse kennis in Resource management
  • Ondersteuning van de transitie naar energiezuinig transport
  • Blootstelling aan milieutoxines elimineren
  • Voedselverspilling verminderen

Vereisten

Net als alle Global Grants zullen die vallen in het aandachtsgebied ‘Het leefmilieu beschermen’ dat voldoet aan alle gemeenschappelijke vereisten. En ze moeten duurzaam zijn. Projecten die niet in aanmerking komen, zijn onder meer projecten voor het verfraaien van de omgeving, opruimacties voor één evenement, bomen aanplanten dat geen deel uitmaakt van een bredere strategie en initiatieven voor openluchtrecreatie. Aanvragen binnen de Focus Area ‘Het leefmilieu beschermen’ worden in behandeling genomen vanaf 1 juli. Meer informatie op rotary.org/environment.