© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Maak je club waterproof!

Rond deze tijd zijn de clubs opgestart en zal de taakverdeling wel ongeveer rond zijn. Voor het waterplatform van hét moment om met klem aandacht te vragen voor water. 

We hoeven niemand te vertellen dat Rotary zich in diverse programma’s, met name met het WASH  programma, al enkele jaren bezighoudt met de wereldwaterproblematiek. Zo is Wandelen voor Water voor veel clubs al jarenlang een manier om bewustwording te creëren bij de jeugd en tegelijkertijd iets te doen aan de noden in ontwikkelingslanden.  Zoals bekend is één van de focusgebieden van Rotary ervoor te zorgen dat wij wereldwijd bijdragen aan schoon water, goede sanitatie en hygiëne. Daarom financieren wij scholarships voor studenten die een master behalen aan het IHE Delft Institute for Water Education. Zo draagt Rotary bij aan vergroting van de kennis van jonge mensen in ontwikkelingslanden op het gebied van watermanagement en waterdiplomacy, ofwel het oplossen van problemen die samenhangen met conflicten over de toegang tot water.  

We hoeven niemand te vertellen dat klimaatverandering resulteert in watersnoden en voedselproblemen. De enorme wateroverlast in Limburg was er een voorbeeld van en verder van huis spelen zich nog grotere drama’s af, drama’s die deels zijn op te lossen met kennis van de mogelijkheden om het water in te dammen. Nederland speelt hierin een belangrijke rol en het IHE is de plek waar wij onze kennis op dit gebied kunnen overdragen.

Afgelopen april is de honderdste door Rotary gesponsorde student aan het IHE afgestudeerd. De volgende link geeft je meer informatie: https://www.un-ihe.org

Inmiddels is het wereldwijde Rotary netwerk versterkt met meer dan 100 alumni van het IHE.

Evenals in eerdere jaren verzoekt het waterplatform je met klem in je club iemand aan te zoeken die het aandachtsgebied water onder zijn hoede neemt. In de meeste clubs krijgt deze clubgenoot de titel van watercommissaris en inspireert hij/zij de club tot deelname aan waterprojecten of het initiëren van een project dat bijdraagt aan het waterproof maken van de club. Een voorbeeld is het stoeptegelproject, waarbij een Rotaryclub de bewoners van een bepaalde gemeente stimuleert stoeptegels uit de tuin te verwijderen om zo plaats te maken voor water en wateroverlast te bestrijden. 

Wij wensen je veel succes, dringen aan op het benoemen van een portefeuillehouder water (een watercommissaris).