© 2024 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary pakt met congres over mentale gezondheid maatschappelijke problemen via burgerinitiatief op

Rotary organiseerde op dinsdag 25 juni jl. het congres Mentale Gezondheid in samenwerking met partners 113 Zelfmoordpreventie, de Vrije Universiteit Amsterdam, Rotaract, Mind en MindUs. In het AFAS Theater in Leusden kregen ruim 600 congresdeelnemers handvatten om het stigma rond mentale gezondheid te doorbreken en bredere bewustwording hierover te creëren. Rotarians, betrokken geïnteresseerden en deskundigen werden sterk aangemoedigd om actief bij te dragen aan het verbeteren van mentale gezondheid door het creëren van inclusieve omgevingen, open dialogen te voeren en het ondersteunen van gemeenschapsinitiatieven waarin begrip en steun voor mentaal welzijn worden gestimuleerd.

Maatschappelijke kwestie

Problemen op het gebied van mentale gezondheid vormen één van de grootste maatschappelijke kwesties op dit moment. Uitval door werknemers is in 60% van de gevallen gerelateerd aan psychische problemen, zoals burn-out en depressie. Bijna de helft van de Nederlanders krijgt in zijn of haar leven te maken met een mentale aandoening. Van 48% van de mensen die te kampen hebben met een psychische aandoening, geeft 18% aan er nooit over te praten (cijfers: Trimbos Instituut). Ondertussen lopen de wachtlijsten voor de GGZ-instellingen op en kunnen veel mensen niet voldoende geholpen worden via ons bestaande zorgsysteem.

Initiatieven en methodes

Tijdens het congres deelden diverse sprekers hun methodes om mentale aandoeningen te lijf te gaan. Zo maakte actrice, filmmaker en oprichter van sociaal platform ‘Uit de Schaduw’ Hanna Verboom indruk met haar persoonlijke verhaal, en presenteerden auteur Lili Genee en hoogleraar neuropsychologie en bewegingswetenschapper Erik Scherder gezamenlijk de 'Schijf van mijn lijf'. Andere sprekers waren o.m. gedragswetenschapper en auteur Ben Tiggelaar, algemeen directeur VNO-NCW en MKB-Nederland Focco Vijselaar, staatssecretaris voor Jeugd en Preventie Maarten van Ooijen, en algemeen directeur NOC*NSF Marc van den Tweel. Verder deelden tal van sprekers via workshops handvatten om te werken aan de mentale gezondheid met de deelnemende congresgangers.

Convenant “Samen sterker”

Slotnoot van het congres was het tekenen van het convenant. Diverse maatschappelijke organisaties en partners van Rotary tekenden een convenant, waarin zij verklaarden zich gezamenlijk in te gaan zetten voor de verbetering van mentale gezondheid in de samenleving. Nadat vertegenwoordigers van 113 Zelfmoordpreventie, Mind Us, Rotaract en Mind Us hun handtekening hadden gezet op het convenant, tekende ook Rotary International President Gordon McInally. Om het convenant ten uitvoer te brengen, lanceerden Rotary gouverneurs Wendy Boog en Stan Uyland het bestuur van de Rotary Action Group Mental Health Initiatives.

Wendy Boog: “Rotary brengt met deze actiegroep een beweging op gang om in alle lagen van de samenleving activiteiten te implementeren die zorgen voor het creëren van bewustwording, het doorbreken van stigma’s, preventie en het bieden van een sociaal netwerk om tot herstel te komen. Met een landelijk netwerk van 15.000 professionele vrijwilligers zijn we in staat verschil te maken in de samenleving.”

De Rotary Action Group Mental Health Initiatives heeft een commitment getekend voor de inzet voor mentale gezondheid van minimaal 3 jaar.