© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Statuten & huishoudelijk reglement

Afbeelding met kantoorartikelen, pen, schrijfgerei

Automatisch gegenereerde beschrijving

HANTEERT UW CLUB WEL DE JUISTE, STANDAARD VOORGESCHREVEN STATUTEN VOOR ROTARYCLUBS IN NEDERLAND?

Bij eventuele vragen over deze (aangepaste) statuten neem dan contact op dhr. Mr. Maarten Steenbeek (RC Middelburg) m.m.steenbeek@zeelandnet.nl<mailto:m.m.steenbeek@zeelandnet.nl>

Nederlandse Rotaryclubs zijn lid van Rotary International (RI) en op grond van het huishoudelijk reglement van RI verplicht de door RI opgestelde Standard Club Constitution (SCC), laatstelijk gewijzigd in 2019, te hanteren.
De Nederlandse vertaling van die SCC dient ongewijzigd overgenomen te worden. Voor zo ver het Nederlandse verenigingsrecht dat vereist, zijn enkele aanvullende bepalingen (cursief gedrukt) opgenomen.
Daarnaast zijn vet en onderstreept mogelijke verdere aanvullingen zoals die gebruikelijk zijn in Nederlandse statuten of wenselijk zijn opgenomen; clubs zouden die bepalingen mee kunnen doen opnemen in de clubstatuten.

Afbeeldingsresultaat voor meer info button

div_blue

STANDAARD HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Het gebruik van de tekst van dit huishoudelijk reglement wordt aanbevolen. het is een Rotaryclub evenwel toegestaan in die tekst wijzigingen aan te brengen teneinde deze aan te passen aan de eigen omstandigheden.
Die wijzigingen mogen niet in strijd zijn met de statuten van de club (de voor de Rotaryclubs in Nederland voorgeschreven standaard clubstatuten versie 2019), noch met de statuten of het huishoudelijk reglement van RI,
Indien en voor zo ver opname van enig artikel op grond van voornoemde statuten en RI-huishoudelijk reglement vereist is wordt dat bij het betreffende artikel aangegeven.

De gouverneurs raden de clubs aan bij het opstellen van een huishoudelijk reglement gebruik te maken van deze versie 2019.

Afbeeldingsresultaat voor meer info button

div_blue