© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Vrede en vrijheid

Tot voor een jaar geleden waren - ook in de media – problemen met vrede en veiligheid zaken die zich vooral elders voordeden. Elders in de wereld waar 20.000 burgers elk jaar verminkt of gedood worden door landmijnen en 51 miljoen mensen ontheemd of op de vlucht waren door gewapende conflicten of vervolging.

De huidige pandemie, die nu bijna een jaar over de wereld en ook in ons land voortraast, heeft in de media dit speerpunt van Rotary naar de achtergrond gedrukt. We ondervinden door het coronavirus nu zelf in iedere straat, iedere stad en aan den lijve de gevolgen van een heel ander soort oorlog met zware beperkingen in onze vrijheden. Intussen zitten we in een verlengde lockdown van onze samenleving met stringente beperkingen, harde handhaving daarvan en de zelfs de invoering van een avondklok. 

Hetgeen voor ons eerder zo vanzelfsprekend was in ons vredige Nederland waar we in vrijheid leven is nu niet meer zo. En dat vanwege een oorlog met een vijand die COVID-19 heet. 

We ervaren nu zelf aan den lijve wat dit met een samenleving en individuen doet, inclusief de onzekerheden en de angst dat je zelf mogelijk het volgende slachtoffer wordt binnen deze oorlog.

Voor ons lijkt er intussen licht aan het einde van de tunnel te komen in de vorm van vaccinaties. We mogen hopen dat als we daardoor deze oorlog straks gewonnen hebben en we vervolgens de vrede in onze samenleving weer kunnen herstellen onze vrijheden weer terugkeren zoals we die voor de pandemie kenden. 

Voor landen elders in de wereld, waar nog steeds conflicten heersen en slachtoffers vallen en waar vrijheden beknot worden, is er niet zo’n eenvoudig medicijn of vaccin waarmee je de patiënt behandelt en daarmee de oorlog c.q. de vijand kunt (over)winnen.

Maar in de tussentijd hebben we wel als samenleving en als individu zelf kunnen ervaren wat zo’n periode voor ons betekent: de angsten, onzekerheden en soms zware ook individuele beperkingen. Met deze ervaringen weten we nu beter en hebben we ook doorleefd wat vrede en vrijheid nu echt zijn. En we onderkennen de betekenis ervan als die ontbreken in ons leven. 

Voor de landen elders in de wereld waar door conflicten vrede en veiligheid nog steeds ver te zoeken zijn, blijft het dus nodig dat we onze aandacht daaraan geven en ons als Rotary blijven inzetten voor een betere samenleving in vrede en veiligheid nu en in de toekomst.

De pandemie heeft veel leed veroorzaakt, maar een deel van de ervaringen die we daarbij opgedaan hebben kunnen ons als Rotary daarbij extra motiveren denk ik. 

Jeroen van Dooren, DG-district 1610