© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Water aan de basis van goed onderwijs

Het water moet blijven lopen

Projecten voor water, sanitatie en gezondheid (WASH) op scholen dragen in hoge mate bij aan de gezondheid van de leerlingen en aan een afname van schoolverzuim, met name door meisjes. Water staat dus aan de basis van een goede schoolloopbaan voor heel veel leerlingen. Rotary zal zich in toenemende mate daarvoor blijven inzetten. Schoon water moet blijven lopen uit de kranen van scholen overal ter wereld.

Alleen met duurzaam beheer en onderhoud blijft de lokale bevolking profiteren van schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen

WASH for Schools in Arusha

Het waterproject van District Midden Nederland D1570, WASH for Schools in Arusha, Tanzania voorziet twintig scholen met in totaal 27.500 leerlingen in achterstandswijken van een duurzame toegang tot schoon drinkwater, voorzieningen om handen te wassen, toiletten voor jongens en meisjes en voorlichting over hygiëne. Dit project is een initiatief van Rotary Arusha, Rotaryclubs in Nederland en Water for Life – de goede doelen stichting van een aantal Nederlandse drinkwaterbedrijven. 

Steun

Eind juni dit jaar zijn de eerste zes scholen gereed. Van juli tot december worden de volgende acht scholen uitgevoerd met dank aan Rotaryclubs Arusha, Helmond, Helmond Regio, op Seyst, Utrecht West, Gouda, Gouda Bloemendaal en Amsterdam Sloterdijk. De fondsenwerving voor de resterende zes scholen is inmiddels gestart. Verschillende Rotaryclubs hebben hun steun al toegezegd, maar we zijn er nog niet.

Duurzaam in alle opzichten

Alleen door in alle opzichten duurzaamheid na te streven, blijven de scholen en leerlingen in de toekomst profiteren van de nieuwe voorzieningen. De beschikbaarheid en kwaliteit van het water worden gewaarborgd door het drinkwaterbedrijf van Arusha (AUWSA). De scholen worden getraind in zuinig gebruik. De gemeente van Arusha wordt als eigenaar van de scholen ook eigenaar van de faciliteiten en neemt, samen met de scholen, de financiering van de beheer- en onderhoudskosten voor haar rekening. 

Dagelijks beheer

De gemeenschap wordt op verschillende manieren in het project betrokken. Het schoolbestuur, samen met de raad van ouders en onderwijzers, draagt zorg voor het dagelijks beheer en onderhoud. School, gemeente en ouders zijn nauw betrokken bij voorlichting over het belang van handen wassen en hygiëne.