Vacature: Bestuurslid ICT Rotary Administratie Nederland (RAN)

RIN

Nederland kent zeven districten, die ieder een overzichtelijk gebied bestrijken om zelfstandig te kunnen opereren, daarbij optimaal gebruik makend van de (vele) internationale mogelijkheden tot ondersteuning die Rotary International (RI) biedt.

Uit overwegingen van efficiency werken de districten samen in de Stichting Rotary Administratie Nederland (RAN) met als organen een Bestuur en een Raad van Gouverneurs.

Voor het Bestuur wordt gezocht een:

Bestuurslid voor de portefeuille ICT

De RAN beheert de ledenadministratie, de website, het kennis en supportcenter en de financiële administratie ten behoeve van 7 districten.

Het gehele ICT complex aan werkzaamheden omvat beheer, update en uitbreiding van de systemen alswel het opleiden, informeren en organiseren van webmasters, secretarissen en supporters. De uitvoerende zaken liggen bij de landelijke webmaster.

Van de portefeuillehouder Financiën wordt verwacht de schakel te zijn tussen de ICT providers, het bestuur en de vrijwilligers.

Gevraagd wordt algemene kennis en ervaring in Rotary, met daarbij specifieke aantoonbare deskundigheid op het gebied van ICT en organisatie.

De Raad van Gouverneurs verzoekt belangstellenden zich aan te melden bij de voorzitter van de Raad van Gouverneurs via het mailadres van de heer Bing Go onderaan deze pagina.

Wilt u uw sollicitatie vergezeld laten gaan van een kort CV, zowel van uw professionele ervaring als van uw Rotaryactiviteiten.

Informatie:

Voor meer informatie over deze vacature kunt u zich richten tot de heer Bing Go, voorzitter bestuur RAN, e-mailadres: swan.bing.go@gmail.com