Ook Rotarian: Walter Balemans

Walter Balemans (RC Utrecht West) is kinderlongarts in het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht. Sinds 2014 is hij tevens Decaan in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat hij verantwoordelijk is voor de medische vervolgopleidingen in het ziekenhuis en onderdeel uitmaakt van het managementteam van het leerhuis, de Antonius Academie.

“Juist tijdens de COVID-crisis werd duidelijk hoe groot het belang is van opleiden van medisch professionals. Daar zijn we in Nederland echt goed in. Onze zorgprofessionals zijn wereldtop. We hebben een traditie in het opleiden van zelf denkende professionals. Dat is in buurlanden zoals België en Duitsland heel anders, daar volgt men nog een hiërarchisch model. Ons opleidingsmodel is echter niet meer geschikt in de 1.5 meter samenleving. Grote groepen studenten in één ruimte kan niet meer. Online lesgeven is een uitdaging. Hoe zorg je dat er discussie is over een thema in een virtuele zoom-ruimte? Toch heeft de Antonius Academie juist gekozen voor opschaling van met name een aantal verpleegkundige opleidingen. In de acute as (spoedeisende hulp en intensive care) zijn de komende jaren juist veel extra mensen nodig. Ik ben trots op de voortvarendheid waarmee dat gaat. De saamhorigheid binnen het ziekenhuis was in de afgelopen periode juist extra groot en de bereidheid om snel te veranderen ook. In ben wel bang dat beleidsmakers en samenleving nog onvoldoende begrijpen dat je de IC capaciteit niet even verdubbelt, dat kost echt tijd. Het gaat niet om die extra beademingsmachines, maar om voldoende hoog opgeleid personeel. Al voor de COVID crisis was daar een tekort aan.

Een tweede issue is de discussie over een vaccin dat ons over deze crisis heen moet helpen. Ik hou mijn hart vast dat dit met de nodige zorgvuldigheid zal gebeuren. Wat nu in het Rusland van Poetin dreigt te gebeuren kan een regelrechte ramp betekenen. Ons vaccinatieprogramma stond het laatste decennium toch al onder druk. Versterkt door nepnieuws en de behoefte van onze samenleving om individuele keuzes te mogen maken, is de bereidheid om in het belang van de ander een prik te halen voor je kind sterk verminderd. We kunnen ons geen mislukte introductie van een COVID-vaccin permitteren, dat zou wel eens funest kunnen zijn voor het toch al wankele vertrouwen van een deel van onze samenleving. Het zal het complotdenken jegens overheid en farmaceutische industrie verder aanwakkeren. Ik denk dat wij als Rotarians een positieve rol kunnen spelen in het maatschappelijk debat hierover. Met de ervaring van het poliovaccinatieproject heeft Rotary laten zien dat ze op een bijzonder positieve manier bij kan dragen aan een gezonde wereld.”