Stichting Community Service

Beleidsplan

Het organiseren van evenementen welke met ondersteuning van de leden van de Rotaryclub Nijkerk zoveel mogelijk geld genereren tegen zo laag mogelijke kosten, om daarmee een zo hoog mogelijke financiële bijdrage aan een goed doelen te kunnen leveren. Het goede doel/ de goede doelen worden in overleg met het Bestuur en de leden van Rotaryclub Nijkerk vastgesteld.