Stichting Community Service

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

·

Het organiseren van evenementen enerzijds ten behoeve van het inzamelen van geld ten gunste van het goede doel en anderzijds ten behoeve van het organiseren van evenementen voor en door de Rotary Club;

·

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;

·

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van diverse uiteenlopende activiteiten.