Stichting Community Service

Resultaat per 30 juni 2018

Baten

 

Donaties

 

2.665

Fundraising netto

 

14.734

Overige baten

 

3.510

Totaal baten

 

20.909

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

Vaste goede doelen

 

1.880

Projecten

 

22.000

Bankkosten etc.

 

67

Totaal lasten

 

23.947

 

 

 

Baten minus lasten

 

3.038