Hoe kunnen wij u helpen?

Er zijn verschillende manieren waarop de gehele Rotary-organisatie, onze afdeling Rijk van Nijmegen of individuele leden u kunnen helpen. Elders op deze site vindt u voorbeelden van projecten waar we recent bij betrokken zijn of waren. Hier leest u meer over ons beleid om te helpen, want ook wij moeten en willen keuzes maken.

DOELEN die wij steunen

Polio

Beleid van de Rotary wereldwijd richt zich al sinds 1985 vooral op het bestrijden van polio. De Rotary Foundation steunt zelf pro-actief die strijd door te investeren in bestrijdingsprogramma’s, maar er kunnen ook - vanuit afdelingen zoals Rijk van Nijmegen - aanvragen ingediend worden die passen bij het internationale beleid. Meer informatie over het internationale beleid vindt u via http://www.rotary.nl/over/trf/

Kunnen we u helpen?

We hebben de volgende middelen ter beschikking om u te helpen:

·

Onze enthousiaste persoonlijke inzet: onze afdeling bestaat uit zo’n 50 enthousiaste leden die graag de handen uit de mouwen steken om u te helpen.

·

Onze kennis en kunde: onder de leden zijn ondernemers, wetenschappers, juristen, fiscale specialisten, kunstenaars, bestuurders enzovoort. Zij zetten graag hun deskundigheid in om te helpen.

·

Onze netwerken: ook doen we graag een beroep op onze eigen persoonlijke netwerken en/of het grote netwerk van Rotary

·

Onze faciliteiten: wellicht kunnen leden de faciliteiten van hun bedrijf of organisatie ter beschikking stellen

·

Geld, op verschillende manieren: elk lid draagt jaarlijks contributie af. Een deel is bestemd voor de internationale campagne (tegen polio), een deel voor onze lokale activiteiten. Daarnaast kunnen we extra inzamelingsacties houden, overigens van geld of van middelen zoals kleding. En we kunnen voor uw project een aanvraag indienen bij de Rotary Foundation om geld dat we zelf inzamelen te verdubbelen. Overigens is daar een relatief lange procedure voor nodig. In de regel kunnen wij projecten helpen realiseren met bijdragen van enkele honderden tot enkele duizenden euro’s.

Rijk van Nijmegen

De kern van het beleid van onze afdeling is dat we eenmalige projecten helpen realiseren om mensen in nood te helpen. We maken de volgende afwegingen:

·

Onze hulp moet wel noodzakelijk of dringend gewenst zijn omdat er geen andere of echt te weinig middelen zijn om op een andere manier te helpen. Daarom hebben we ook informatie nodig over uw financiële situatie.

·

We willen graag met een bijdrage een aanjaagfunctie vervullen. Een eenmalige bijdrage om het mogelijk te maken dat een project daarna op eigen kracht verder kan, past heel goed.

·

We hebben zoveel mogelijk garantie nodig willen zoveel mogelijk garanties krijgen dat het geld goed besteed wordt.

·

We willen zoveel mogelijk garanties dat het geld dat we geven en het goede doel zelf goed beheerd worden. Bij voorkeur niet door grote organisaties maar persoonlijk betrokken en gedreven mensen.

·

We steunen het liefste projecten die door of samen met leden van onze afdeling worden ingediend. Daarbij waken we overigens wel voor belangenverstrengeling: een project waar een lid zelf zakelijk profijt van zou kunnen hebben kunnen we niet helpen realiseren, indachtig ons motto ‘service above self’.

4 Typen projecten

Rotary Rijk van Nijmegen steunt in principe de volgende typen projecten:

1 Hospitality in Nijmegen

Het liefst ondersteunen we projecten in en dichtbij Nijmegen. We willen graag praktische, concrete en directe hulp bieden aan mensen “aan de onderkant”. Daarvoor zoeken we samenwerking met betrokken mensen en stichtingen die de doelgroepen kennen, weten wat er nodig is en die ervaring en succes hebben.

2 Leerwerk

Een specifieke doelgroep zijn de mensen die geholpen kunnen/moeten worden in hun tocht naar werk. In Nijmegen zijn verschillende “leerwerk stichtingen”.

We willen elk jaar één zo’n project ondersteunen. In het projectenoverzicht op deze website ziet u of dat nu al het geval is.

3 Buitenland

Projecten “ver weg” willen we ook ondersteunen maar dan zijn we wel extra kritisch, omdat het risico daarbij meestal groter is dat bijdragen niet effectief besteed worden. We hebben daarom een sterke voorkeur voor projecten waar iemand van onze afdeling persoonlijk bij betrokken is. En we willen ook zeker weten dat de stabiliteit en continuïteit zijn gegarandeerd. Voorwaarde is bijvoorbeeld dat er een grote lokale betrokkenheid is bij het project.

Verder willen we bij zo’n project onze bijdrage liever spreiden over meerdere jaren (maximaal drie); dan is het risico van misbruik kleiner.

4 Projecten van leden

Daarnaast helpen we als club graag leden van onze afdeling die betrokken raken bij maatschappelijke problemen waar we samen echt iets aan kunnen doen! Als zij projecten aandragen die niet goed bij ons beleid hierboven passen, gaan we natuurlijk toch kijken hoe we elkaar kunnen helpen!

4 afdelingen in Nijmegen

De vier Nijmeegse afdelingen van Rotary hebben ieder hun eigen beleid op dit terrein. Als uw project niet past bij onze doelen, dan kunnen zij u wellicht helpen. In de algemene introductie van onze afdeling op de homepage vindt u de links naar de pagina’s van de andere afdelingen.

Hoe vraagt u hulp aan?

Binnen onze afdeling zijn er twee commissies die onze maatschappelijke hulp coördineren: de commissie Community services en de commissie Hands on. De laatste houdt constant paraat welke vrijwilligershanden en kennis en kunde onze leden allemaal in huis hebben om persoonlijk in te zetten. Onder Contact op deze website vindt u de namen van en links naar de voorzitters, met wie u contact kunt opnemen. Formuleer in uw e-mail kort om welk project het gaat en aan de hand wat hierboven uitgelegd staat hoe uw project past bij wat wij als afdeling Rijk van Nijmegen kunnen doen. We nemen dan contact met u op. Houd er svp rekening mee dat we een paar weken nodig kunnen hebben om uw vraag onderling met commissieleden te bespreken