Wat is Rotary?

Het doel van onze projecten is om mensen in nood te helpen.

We willen ertoe doen. Bijvoorbeeld omdat er geen/weinig andere middelen zijn of omdat we een aanjaagfunctie kunnen vervullen met een relatief klein bedrag.

We willen zoveel mogelijk garanties krijgen dat het geld goed besteed wordt.

We willen zoveel mogelijk garanties dat het geld dat we geven en het goede doel zelf goed beheerd worden. Bij voorkeur niet door grote organisaties maar persoonlijk betrokken en gedreven mensen.


We hebben vier categoriën projecten:

1 Hospitality in Nijmegen

Het liefst ondersteunen we projecten in en dichtbij Nijmegen of dichtbij iemand van de Rotary Rijk van Nijmegen; waarbij we waken voor belangen verstrengeling.

We willen graag praktische, concrete en directe hulp bieden aan mensen “aan de onderkant”. Dat doen we door projecten te ondersteunen (geld, spullen, advies, netwerk, ruimte enz) of door zelf activiteiten te organiseren.

Daarvoor zoeken we samenwerking met betrokken mensen en stichtingen die de doelgroepen kennen, weten wat er nodig is en die ervaring en succes hebben.

2 Leerwerk

Een specifieke doelgroep zijn de mensen die geholpen kunnen/moeten worden in hun tocht naar werk. In Nijmegen zijn verschillende “leerwerk stichtingen”.

We willen elk jaar een zo’n project ondersteunen, met geld, kennis, netwerk of spullen.

3 Buitenland

Projecten “ver weg” willen we ook ondersteunen maar dan zijn we kritisch.

We hebben een sterke voorkeur voor projecten waar iemand van ons persoonlijk bij betrokken is.

We willen ook zeker weten dat de stabiliteit en continuïteit zijn gegarandeerd. Voorwaarde is bijvoorbeeld dat er een grote lokale betrokkenheid is bij het project.

Onze voorkeur gaat er bovendien naar uit om de donatie te spreiden over meerdere jaren (maximaal drie); dan is het risico van misbruik kleiner.

4 Aandacht voor elkaar

Geen echt project voor CS maar we willen er wel aandacht voor hebben/vragen. Zorg ook voor elkaar en help elkaar!


Tot slot:

We zoeken intensieve samenwerking met de Hands-on commissie RvN; daar zitten ook personele unies in.

Met andere Rotary clubs in Nijmegen proberen we waar dat nuttig is de krachten te bundelen.