© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Lustrum 2013: Platform 'Vrede van Nijmegen'

Congres april 2013

Congres Vrede en Verzoening
Peter van Uhm reageert op lezing van Désirée Verweij

Platform ‘Vrede van Nijmegen’
Thema: Vrede & Verzoening

Op zondag 21 april 2013 organiseerde Rotaryclub Nijmegen-Zuid in het kader van het achtste lustrum het Platform ‘Vrede van Nijmegen’

“Peace cannot be kept by force, it can only be achieved by understanding” – Albert Einstein

Toen de Europese staten in 1678/1679 Nijmegen als platform kozen voor hun vredesonderhandelingen, bedoeld om een einde te maken aan diverse langlopende conflicten, handelde elk van de voormalige strijdende partijen uit eigenbelang. De befaamde ‘Vrede van Nijmegen’, die ter afsluiting werd ondertekend, was bij gevolg geen lang leven beschoren.

Voor het bereiken van ware vrede lijkt het voeren van onderhandelingen niet genoeg. Nodig is het ontstaan van begrip voor elkaar, van een zekere verzoening tussen de partijen. Dat gold toen, in de zeventiende eeuw, maar wellicht meer nog nu, in de moderne wereld met zijn vele langdurige en wrede conflicten, waarin vaak mensenrechten op ernstige wijze worden geschonden. Maar is verzoening we mogelijk tussen gewezen vijanden, tussen daders en slachtoffers? Waar eindigt geweld, waar begint verzoening? Of is geweld (soms) nodig om de vrede te kunnen afdwingen?

Op het Platform ‘Vrede van Nijmegen’, dat werd georganiseerd ter gelegenheid van het veertig jaar bestaan van Rotaryclub Nijmegen-Zuid en dat plaatshad in Hotel-Restaurant Erica te Berg en Dal, streefden wij ernaar op bovenstaande algemene vragen specifieke antwoorden te vinden. Dat deden wij door het thema ‘Vrede en Verzoening’ te laten belichten door een keur van sprekers vanuit verschillende invalshoeken: de krijgsmacht, de journalistiek, de filosofie en de praktijk van de vredesbeweging.

Programma

11.30 uur Ontvangst

Welkom door Margriet de Vries Robbé - de Roy van Zuidewijn, Voorzitter RC Nijmegen-Zuid

Welkom door Hubert Bruls Burgemeester gemeente Nijmegen

Welk instrument zou jij kiezen om de wereld te verbeteren?
Peter J.M. van Uhm, generaal b.d. commandant der strijdkrachten

• In het dagelijks leven is verzoening niet zichtbaar
Kysia Hekster, journalist

Geweten onder schot

Prof. dr Désirée E.M. Verweij, hoogleraar ‘filosofie en ethiek’ (Nederlandse Defensie Academie) en hoogleraar ‘normatieve en beleidsmatige dilemma’s van multilaterale vredesoperaties’ (Radboud Universiteit Nijmegen)

Hoe leven mensen verder na een oorlog

Joost van Puijenbroek, programmaleider Centraal Afrika IKV Pax Christi

Gespreksleider drs Elianne Keulemans, hoofd Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit

Aansluitend een lichte lunch

15.00 uur Sluiting

Dit platform kwam tot stand in goed overleg met de instanties die gezamenlijk de uitreiking van de tweejaarlijkse Vrede van Nijmegen Penning organiseren (de gemeente Nijmegen, Royal Haskoning en de Radboud Universiteit Nijmegen). Voor advies bij de samenstelling van het programma gaat onze dank uit naar het Soeterbeeck Programma van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Goed doel: Actiefonds Mijnen Ruimen

Er namen zo’n 200 mensen deel aan het platform. Het nettoresultaat (€2500) ging naar een passend goed doel: Actiefonds Mijnen Ruimen, dat ervoor zorgt dat gevaarlijke grond in voormalige oorlogsgebieden mijnvrij wordt gemaakt; zie www.actiefondsmijnenruimen.nl

De bevordering van de vrede in de wereld is al sinds de oprichting van Rotary (1905) een voornaam uitgangspunt van Rotary Foundation.

Peace through Service (Jaarthema Rotary International 2012 – 2013)

Jan Brabers