Activiteiten

De Rotaryclub Nunspeet houdt zich, zoals uit het overzicht blijkt, niet uitsluitend bezig met fundraisingsprojecten maar ook met projecten waarbij maatschappelijke betrokkenheid en de inzet van in de club aanwezige kennis en vaardigheden van nut zijn. Vanzelfsprekend staan wij open voor vragen en suggesties die we van niet-leden ontvangen. Helaas zijn we niet in staat op alle vragen die ons bereiken positief te reageren.