© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Collecte voor de Nierstichting

nierstichting_collecte_collectebus_HQ_ANP.jpgDe collecte voor de Nierstichting in Oegstgeest is een langdurige en plezierige samenwerking tussen de inwoners van Oegstgeest en onze Rotaryclub. Aan het eind van de jaren ‘70 had Adriaan de Haan - toen voorzitter van de club - van de Nierstichting Nederland vernomen dat er in Oegstgeest nog geen collectecomité was. Hij stelde voor te proberen een dergelijk comité op te richten, Rotaryleden zouden daarbij een rol kunnen spelen. Maurits Kalff had hij al bereid gevonden tijdens een voorlichtingsavond informatie te verschaffen.

In een wervende brief riep de Haan in augustus 1979 de leden van de club op zich aan te melden als collectant voor de Nierstichting. In 1978 was voor het eerst een huis-aan-huis-collecte gehouden en dat had meer dan fl. 5.000,- opgebracht.

De leden van het comité hadden in korte tijd een groeiend aantal vriend(inn)en en kennissen bereid gevonden te collecteren voor de Nierstichting. In die eerste jaren werd de opbrengst geteld in de ruime hal van het Zendingshuis. Na het vertrek van Adriaan de Haan, wiens taak werd overgenomen door Maurits Prakke werd onderdak gevonden in de Pauluskerk, waar de 130 bussen werden klaargemaakt en vanwaar zij vervolgens bij de collectanten aan huis werden bezorgd.

In een bijdrage van Marinus Prakke aan het boekje Rotalary 1976-1991 beschreef hij de inzet van de Rotaryleden voor de collecte als volgt: “Voor het collecteren op straat (te onderscheiden van collecteren huis-aan-huis), het klaarmaken van de bussen, de distributie ervan over de collectanten en het geld tellen kwamen de leden van RC Leiden-West graag in het geweer. Hoewel dubbelmotivatie voorkomt is er een specifieke animo te onderkennen die wellicht diep in karakter of loopbaanervaring is geworteld: de Leiden-West straatcollectanten zijn andere types dan de bussenmakers en de geldtellers. Het standwerkertalent van de straatcollectanten tekent zich af tegen de aanleg voor het afsluiten, zo sterk aanwezig bij de bussenmakers (hier tref je hen die doorgaans contracten of boekjaren afsluiten); het geldtellen (men zou hier de fiscalist verwachten, maar wonder boven wonder mengt hij zich graag onder de standwerkers) gebeurt gewetensvol door octrooigemachtigden en psychologen, en, merkwaardig genoeg vinden we de echte wetenschappers weer bij de straatcollectanten en bussen rondbrengers”.

De opbrengst van de collecte in 1985 in Oegstgeest bedroeg fl. 8.300,- en in 1995 bijna fl. 17.000,-. (Overschrijvingen buiten de bussen om niet meegerekend). Het bedrag groeide tot circa fl. 21.000,- in 2001. In 2003 nam Eduard Klasen de taak van Marinus Prakke over en was hij verantwoordelijk voor het ronselen van de collectanten, geldtellers, bussen klaarmakers, etc. De opbrengst in euro’s was in 2004 € 10.300,- en groeide naar € 12.000,- in 2011. In totaal werd in de periode 1978 – 2001 fl. 282.159,- opgehaald en in de periode 2001 – 2011 was dat € 113.377,-.