© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Informatie over de VoorleesExpress

Algemene en specifieke informatie over de VoorleesExpress, die middels het organiseren van het derde Oegstgeester Dictee wordt gesteund.

Mede dank zij de sponsoring door een aantal bedrijven en een Grant van de Rotary Foundation kon de Rotaryclub Oegstgeest e.o. vorig jaar € 10.500,- doneren aan de VoorleesExpress. Tot voor kort ging de Nederlandse overheid er van uit dat er in Nederland ongeveer 1,3 miljoen laaggeletterden zijn. Dat aantal is bijgesteld tot ongeveer 10%. Recent onderzoek door de Algemene Rekenkamer geeft echter aan dat dit aantal eerder rond de 2,5 miljoen ligt. Een van de oorzaken voor laaggeletterdheid is, dat de leesprestaties van Nederlandse basisscholieren onder het vereiste niveau liggen. In Rotterdam blijkt 40% van de voortijdige schoolverlaters laaggeletterd te zijn.

Laaggeletterdheid heeft een directe invloed op het onderwijsniveau, werk, inkomen en gezondheid. Laaggeletterden komen over het algemeen niet alleen moeilijk aan een vaste baan, maar missen ook de aansluiting met een zich steeds verder digitaliserende maatschappij.

De VoorleesExpress bestaat 10 jaar. Inmiddels wordt jaarlijks in meer dan 120 gemeenten door 4000 vrijwilligers 20 weken voorgelezen. De VoorleesExpress heeft landelijk een groot netwerk opgebouwd van organisaties die een bijdrage willen leveren aan de taalontwikkeling van kinderen. Het voorleestraject is een arbeidsintensief traject. Er zijn projectleiders en coördinatoren nodig (in de Bollenstreek 1 projectleider van 18 uren per week, 3 coördinatoren en 20 voorlezers) om al deze vrijwilligers aan het werk te zetten en het effect en de kwaliteit hoog te houden. De werkwijze van de VoorleesExpress is als volgt: vrijwilligers gaan naar gezinnen thuis en lezen de kinderen en de ouders wekelijks voor uit een boek dat past bij de leeftijd en leefwereld van het kind. Na zes maanden voorlezen door de vrijwilliger wordt van het gezin verwacht wekelijks het voorlezen zelf voort te zetten. Soms neemt het oudste kind deze taak op zich. De vrijwilliger gaat vervolgens naar een ander gezin in zijn/haar dorp om daar weer wekelijks voor te lezen en ook op andere wijzen begrip en enthousiasme voor lezen en taal over te brengen.

Drie jaar geleden is de VoorleesExpress gestart in de Bollenstreek in nauwe samenwerking met de plaatselijke bibliotheken uit onze regio. Rotary Club Oegstgeest heeft dit initiatief vanaf het begin af aan gesteund door fundraising middels de organisatie van het Oegstgeester Dictee. Ook treedt een van onze leden als coördinator op. Mede door deze actie kon de VoorleesExpress inmiddels van start gaan bij families in Teylingen en Oegstgeest. Verdere uitbreiding naar Noordwijk, Noordwijkerhout en Lisse staat gepland. De overige dorpen in de regio volgen daarna. Dit jaar komen er nog 2 coördinatoren en zes voorlezers bij. Voor eind volgend jaar zijn 38 voorlezers o.l.v. 8 coördinatoren gepland.

Om de verdere uitbreiding in de dorpen van de Bollenstreek (van de bibliotheken) te kunnen realiseren, zoeken we sponsors, die als tegenprestatie vermelding van hun naam in de krant, logo op het affiche en het programmaboekje en vertoning tijdens de diapresentatie van het derde Oegstgeester Dictee krijgen. Hoe groter het sponsorbedrag, hoe ruimer bemeten het logo zal zijn en hoe nadrukkelijker de naam van het bedrijf zal worden gepresenteerd.