© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.
xx

Aanvraag bijdrage Fonds “Rotary Helpt Oekraïne”

De meeste ingezamelde gelden zijn uitgeven aan projecten/acties van Nederlandse clubs. Aanvragen voor bijdrages worden tijdelijk stopgezet. Er volgt een update wanneer er weer aanvragen ingediend kunnen worden.


Aan de voorzitters, inkomend voorzitters en secretarissen,

De actie Rotary Helpt Oekraïne heeft inmiddels al meer dan €300.000 opgeleverd; donaties vanuit de clubs, maar ook van individuele leden. Rotarians trekken zich de gebeurtenissen in Oekraïne aan en willen helpen. Dat blijkt ook uit de vele acties en initiatieven die door verschillende clubs op de website RotaryHelptOekraine.nl zijn geplaatst. En dan te bedenken dat niet iedere club haar actie op de website zet. Indrukwekkend hoe wij als Rotary kunnen acteren naar aanleiding van deze humanitaire ramp.

De gouverneurs van de zeven Nederlandse districten hebben daarom besloten om een deel van het gedoneerde geld te besteden aan acties en initiatieven van clubs die voor de uitvoering financiële ondersteuning nodig hebben. De ondersteuning bedraagt minimaal €1000 en maximaal €5000. Indien je club hiervoor in aanmerking wil komen, nodigen wij je uit om dit kenbaar te maken middels het formulier wat bijgesloten is bij deze e-mail. 

Voor de uitvoering hebben de gouverneurs een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers uit elk district. 

Clubs die gezamenlijk een groter project willen uitvoeren kunnen via hun district aanspraak maken op het Rotary Disaster Response Fund.

Wij blijven ieder clubinitiatief toejuichen en willen clubs nogmaals oproepen deze te delen via RotaryHelptOekraine.nl. Om elkaar te informeren, maar vooral ook te stimuleren tot actie, al of niet samen met andere clubs.

Nog vragen? Neem contact op met ons

Leden van de werkgroep Rotary Helpt Oekraïne:
Herman Schimmel, D1550 Zuidoost-Nederland
Hans Nillesen, D1560 Oost-Nederland
Ellen Jansen, D1570 Midden-Nederland
Pyly Logman-Mucuthi, D1580 Noord-Holland
Cees Smit Sibinga, D1590 Noord-Nederland
Martin Wolf, D1600 Zuid-Holland
Maarten Steenbeek, D1610 Zuidwest-Nederland