Moses Conteh

Moses Conteh, arts

Moses Conteh, arts

MOSES CONTEH | SIERRA LEONE

In 2014 heeft Rotary Club Oldenzaal, op voorspraak van Cecile Lotgerink en Yvonne Smulders een financiële donatie gedaan aan de Stichting FranCa Masanga ter ondersteuning aan de opleiding van Moses Conteh. In een goed opgebouwde presentatie hebben zij ons kunnen overtuigen dat met de gevraagde hulp een goed doel wordt verwezenlijkt.

Inmiddels zijn we een paar jaar verder en dan blijkt dat Mozes Conteh glansrijk is geslaagd voor zijn opleiding tot arts-assistent.

St FranCa Masanga

Stichting Masanga Nederland werd op 27 november 2008 opgericht met als doel financiële en materiële ondersteuning te bieden aan de ontwikkeling en het in bedrijf houden van Masanga Hospital, Sierra Leone. Ze wil zorgen voor continuïteit van zorg in de regio en voor scholing van personeel om deze zorg ook op de lange termijn te garanderen.
Masanga Hospital is tijdens de 10-jarige burgeroorlog zwaar beschadigd geraakt en verlaten. Hierdoor was nauwelijks medische zorg beschikbaar voor een groot aantal mensen. Sinds 2006 werken diverse instellingen aan de wederopbouw van dit ziekenhuis. De Deense organisatie AFOM (Association Friends Of Masanga) is gestart met het Masanga Hospital Rehabilitation Project. Sinds die tijd werken er in het ziekenhuis veelal Nederlandse tropenartsen en in 2008 is door oud tropenartsen en familie de stichting FrancaMasanga opgericht ter ondersteuning.
Sinds 2013 kent de stichting een nieuw bestuur en zijn de statuten gewijzigd. De naam is daarmee veranderd in Masanga Nederland om meer de nadruk te leggen op het ziekenhuis. De stichting heeft een ANBI status en de bestuursleden werken op vrijwillige basis.

Moses Conteh

Moses is een van de jongens uit Masanga die werkte in een functie die eigenlijk onder zijn capaciteit ligt, namelijk schoonmaker. Hem werd gezegd dat hij vanuit het project wellicht kansen kon krijgen om zich verder te ontwikkelen. Via zijn behaalde credits van WASSCE (West-African Senior School Certificate Examination) was hij in staat om een vervolgopleiding t/m universitair niveau te doen. Daar volgde hij de opleiding voor Community Health Officer. Dat is een 4-jarige bachelor opleiding aan de Niala University in Bo.

Echter, de kosten voor de gehele studie bedragen nagenoeg € 5.700,--. Voor mensen als Moses een onbereikbaar bedrag.

Bijdrage

Reeds in 2014 heeft Rotary Club Oldenzaal een startbedrag overgemaakt aan de stichting om Moses in staat te stellen zijn ambities waar te maken door deze studie af te ronden. En dat is inmiddels gebeurd. Yvonne Smulders kon ons, na een van haar laatste reizen naar Sierra Leone, berichten dat Moses thans werkzaam is als arts-assistent. En dat hij dat met veel verve doet en als zeer deskundig bekend staat.

Voor ons weer een dankbare indicatie dat ook dit keer de steun op de goede plaats is terecht gekomen.