1 februari 2018, Life-changer

Clubbijeenkomst 1 februari 2018, Life-changer
Vanavond gaven leden van de club toelichting op iets wat hun leven veranderd heeft of wat een grote indruk bij diegene gemaakt heeft. Dit werd gedaan aan de hand van foto’s die door henzelf werden aangeleverd. Het gaf een bijzondere inkijk in het persoonlijke leven van onze clubgenoten.