14 april 2016, De "reader" spreekt

Clubbijeenkomst 14 april 2016

“Daarna krijgt onze inleider het woord die een verdomd interessant betoog houdt”. Jook van Slooten, “reader” van de club, citeert uit de weekberichten van omliggende clubs.