19 oktober 2017, 5 minuten-praatjes

Clubbijeenkomst 19 oktober 2017

Clubleden vertellen in “5 minuten-praatjes” over bijzondere gebeurtenissen in hun persoonlijk leven en/of hun werkomgeving.