2 februari 2017, De toekomst van het vastgoed

Clubbijeenkomst 2 februari 2017

Peter Keur, voorheen FGH Bank, spreekt over de toekomst van het vastgoed in Nederland.

Relevante thema’s:

-

Lange termijnperspectief op rendementsgroei

-

Majeure verduurzaming van de vastgoedvoorraad

-

Investeren en transformeren van de bestaande vastgoedvoorraad

-

Bieden van passende financieringsoplossingen en alternatieve funding.