20 april 2017, De "reader" spreekt ons toe

Clubbijeenkomst 20 april 2017

Onze “reader” Jook van Slooten verslaat op zijn eigen, onnavolgbare wijze de weekberichten van omliggende clubs. Het zijn soms net sms-jes: foto’s met onderschrift al of niet met Droste–effect.