23 mei 2019, Voorbereiding Rotary-actie bij Stuwwalloop

Clubbijeenkomst 23 mei 2019

Onze actie ten behoeve van de goede doelen Magic Care en Ome Joop’s Tour nadert zijn hoogtepunt: de Stuwwalloop op 25 mei 2019 op sportpark Hartenstein in Oosterbeek. Deze avond is Ruud Somers van de Stichting Stuwwalloop onze gast en treffen we met elkaar de laatste voorbereidingen.