25 februari 2016, De digitale revolutie

Clubbijeenkomst 25 februari 2016

Na de agrarische revolutie en de industriële revolutie zitten we nu in de derde revolutie: de digitale revolutie. Rick Stortelers probeert de gevolgen hiervan in kaart te brengen. Met in het achterhoofd de twee eerdere revoluties, die uit technische ontwikkelingen zijn voortgekomen, ziet hij het middensegment verdwijnen en in het lagere segment de persoonlijke dienstverlening weer opbloeien. Hij verwacht dat we een periode tegemoet gaan met gelijktijdig veel werkelozen en onvervulbare vacatures.