25 januari 2018, Didaktiek van de lelijkheid

LEUK of LELIK?

Clubbijeenkomst 25 januari 2018, Didaktiek van de lelijkheid

Jacques Blommestijn, beeldend kunstenaar en docent, houdt ons voor dat leerlingen de mooiste dingen maken als ze het uit eigen enthousiasme en motivatie doen. Wat op de basisschool is afgeleerd kun je zo in het vervolgonderwijs weer aanwakkeren.