28 februari 2019, Grenzen aan de Zorg

Clubbijeenkomst 28 februari 2019

Marlies Daris, zorginkoper van Zilveren Kruis, bespreekt de grenzen aan de zorg vanuit het perspectief van de zorgverzekeraar. Digitalisering en telemonitoring bieden mogelijkheden voor “zorg veilig thuis” als dat medisch verantwoord is en de thuissituatie het toelaat.