3 mei 2018, Kijken met drones in Egypte

Clubbijeenkomst 3 mei 2018

De heer Robert Voûte hield een boeiende voordracht over het oude Egypte en moderne geografische technieken die worden ingezet om delen van Egypte in kaart te brengen.