5 juli 2018, 5 minutenpraatjes

Clubbijeenkomst 5 juli 2018

Laatste bijeenkomst voor de zomerse tuinbijeenkomsten:

Terugblikken, vooruitkijken en voorbereiden op nabije en verdere toekomst.