7 maart 2019, Grenzen aan de zorg: het basispakket

Clubbijeenkomst 7 maart 2019

In het kader van het onderwerp “Grenzen aan de zorg” hield de heer Bert Boer vanavond een lezing met als titel : “Alles tussen molecuul en maatschappij”.  De heer  Boer, begonnen als huisarts en tot voor kort bijzonder hoogleraar beleid en onderzoek van het beheer van het basispakket in de gezondheidszorg, legde ons een aantal dilemma’s voor.