8 oktober 2015, Bezoek aan De Lichtenbeek, school voor speciaal onderwijs

8 oktober 2015

Bezoek aan De Lichtenbeek: een lichtend voorbeeld van een school voor speciaal onderwijs aan kinderen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking en aan langdurig zieke kinderen van 4 tot en met 13 jaar.

Formidabel maatwerk van een betrokken team voor ieder van de 292 leerlingen!