Clubbijeenkomst 18 juni 2015, Lezing: Dilemma's voor de dokter, de rechter en voor ons allemaal

Clubbijeenkomst 18 juni 2015: J.M. Hutter, psychiater ouderenzorg en tevens geneesheer-directeur neemt ons uitgebreid mee in de dilemma’s die zich voordoen in dat deel van de psychiatrie waarbij ‘het recht’, middels het oordeel van de rechter of middels de wettelijke kaders die gegeven zijn, een belangrijke rol heeft. Als geneesheer-directeur dient zij te handelen in de lijn van de betreffende wet, maar ook oog te houden voor uiteraard de patiënt, zijn naasten, medewerkers en maatschappij.