Clubbijeenkomst 22 januari 2015: Ontwikkelingen in de organisatie van de rechtspraak

Clubbijeenkomst 22 januari 2015: “Handhaven zonder te luisteren naar de burger heeft onverantwoord hoge maatschappelijke kosten ten gevolg en leidt tot onevenredig beslag op kostbare tijd en middelen van rechters”, aldus Reinier van Zutphen.