© 2021 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Catherinadal

behoud door ontwikkeling

Bij het 10e lustrum van Rotary Oosterhout op 1 juli 2015 heeft Rotary Oosterhout € 5.000,= geschonken aan het wijnproject van de zusters Norbertinessen op Catharinadal. Er zijn meerdere redenen voor die steun. De belangrijkste is dat de uit omstreeks 1400 daterende slot, wat sinds 1645 bewoond wordt door de Norbertinessen, een van de mooiste erfgoederen van Oosterhout is, dat absoluut de moeite waard is om te behouden. En dan in een zo origineel mogelijke vorm. Een schitterende parel van Oosterhout, dat dezer dagen zo naarstig op zoek is naar zijn identiteit en daarbij wel eens onvoldoende oog heeft voor erfgoed als peiler daarvan. Bovendien kan iedereen een voorbeeld nemen aan de wijze waarop de zusters hun roeping vertalen in eigentijdse dicht bij de natuur staande contemplatieve vormen en hoe zij hun religieuze inspiratie anders zijn gaan invullen. De vernieuwing van Catharinadal is actueel te volgen op: www.sintcatharinadal.nl.

Rotary heeft in eigen kring een commissie Catharinadal gevormd, die zich ook in 2016 en volgende jaren wil bezig houden met steun aan dit geweldige project.

C:\Users\c.dresen\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\HYNMS4JT\De_Blauwe_Camer_P1050098.jpg