© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

Rotary in samenwerking met Amphia voor Suriname

Rotary in samenwerking met Amphia voor Suriname

 
In Suriname zijn er grote tekorten op medisch gebied. Daarom hebben de stichting Kleurrijk Leven voor Suriname en Rotary Oosterhout de handen ineen geslagen voor een inzamelingsactie. De stichting ondersteunt kindertehuizen in Paramaribo waar hiv-geïnfecteerde kinderen opgevangen worden en opgroeien.

Met hulp van Annature Geboortezorg (een samenwerkingsverband van verloskundigen, gynaecologen, echocentrum Focus en Amphia) en verloskundigenpraktijken van de Verloskundigen Coöperatie Breda worden er o.a. restanten van kraampakketten, OK-artikelen, transportcouveuses en computers ingezameld.

De container wordt op 28 december geladen en gaat kort daarna op transport.


Lang niet genoeg 

Dagelijks komen er zieke baby's binnen en er is helaas niet genoeg medisch materiaal om ze optimaal te kunnen verzorgen. Alle restanten van kraampakketten, incontinentiemateriaal of andere medische artikelen zijn zeer welkom bij de Stichting Kleurrijk Leven voor Suriname (info@kleurrijklevenvoorsuriname.nl)