© 2022 Rotary in Nederland.
Alle rechten voorbehouden.

5 Laptops voor laaggeletterden

Laptops voor DIGI-Taalhuis Oosterwolde voor onderwijs laaggeletterden

Donderdag 7 september 2017 was er in het kader van de Week van de Alfabetisering in bibliotheek Oosterwolde een bijeenkomst Laaggeletterdheid en Digi-Taalhuis.

De opbrengst van de Bridgedrive die in het voorjaar van 2017 is gehouden is benut om een vijftal laptops aan te schaffen voor het onderwijs aan laaggeletterden die daarmee ook hun computervaardigheden kunnen verbeteren.

De laaggeletterdheid onder 16 tot 65 jarigen ligt in de gemeente Ooststellingwerf met 13% tot 16% iets hoger dan het landelijk gemiddelde (12.2%). Ten opzichte van de Provincie Fryslân (13.4%) kent de gemeente Ooststellingwerf een vergelijkbaar tot iets hoger aandeel laaggeletterden (onderzoek Partoer).

Een van de zogenoemde focus gebieden van Rotary is Basisonderwijs en Alfabetisering. In dat kader is het verbeteren van de alfabetisering een van de speerpunten daarin. Met de laptops kan dat onderwijs uitstekend gegeven worden op een individuele basis met ondersteuning van diverse vrijwilligers.

Aan Khokky Mahmou, een trouwe bezoekster van het Digi-Taalhuis die er Nederlands leert en met een computer leert omgaan, werd symbolisch een van de vijf laptops overhandigd.