Activiteiten 2017-2018

Fondsenwerving

Voor de fondsenwerving organiseert Rotary Club OpSeyst in 2017-2018 het

Autunno concert op eerste vrijdag in november

Lokale projecten

In 2017-2018 steunen wij als Rotary Club OpSeyst de navolgende lokale projecten:

·

Samen oplopen

·

Sinterklaas Abrona

·

Talenten support

·

Proefsollicitatiemiddag

·

Beroepenmarkt

Internationale projecten

In 2017-2018 steunen wij als Rotary Club Op Seyst het navolgende internationale project:

·

De Water Ondernemer in Benin

Meer informatie over de verschillende activiteiten vindt je terug onder ‘activiteiten’ in de menubalk bovenaan de pagina.