Inenten tegen polio in India

Polio de wereld uit

Nieuwsbode (12 maart 2014)