Nieuwsbrief mei 2018

Op Seyst te Zeist,

District 1570, Midden Nederland

Focus

Nieuwsbrief maart-april 2018

 

Voorwoord

Rotary maakt

het verschil

De afgelopen twee maanden is er weer veel gebeurd! In dit vierde nummer van de Nieuwsbrief vertellen wij over het Rotary Water Seminar, het Career Coaching Event, het Sollicitatieproject en het bezoek aan ons Water en Sanitatie project voor scholen in Moradabad. Daarnaast treft U een save-the-date aan voor het jaarlijkse Autunno concert. Tot slot de datum van de 25 jaar RC Op Seyst viering, waar met name oud-leden met partners voor uitgenodigd worden.

Myriam Visschedijk

Voorzitter 2017-18

 

Water, Sanitaire Voorzieningen en Gezondheid voor Scholen in Moradabad, India

 

Rotaryclub op Seyst steunt sinds 2015 dit water en sanitatie project in één van de arme sloppenwijken van Moradabad in India. Met de opbrengst van het Autunno concert in november 2014 en bijdragen van fondsen, sponsoren, Rotaryclubs Almere en Almere-Newtown, Rotary District Midden Nederland en Rotary Foundation, ter grootte van US$ 79 duizend, worden 25 scholen voorzien van schoon drinkwater. Bovendien worden toiletten aangelegd en worden de scholieren onderwezen in goede hygiëne. Bij 15 scholen zijn alle voorziening gereed. Bij de laatste 10 scholen is de bouw in volle gang. Uiteindelijk zullen 25.000 kinderen profiteren van deze nieuwe voorzieningen.

 

 

In maart 2018 zijn Thomas ten Bokkel Huinink en Albertine Perre namens onze Rotaryclub bij een aantal scholen op bezoek geweest. Zij hebben geconstateerd dat met het project goede resultaten zijn geboekt. Thomas en Albertine waren in Moradabad in het kader van de polio vaccinaties, een wereldwijd initiatief van Rotary.

 

Career Coaching Event op woensdag 7 maart 2018

 

Op 7 maart vond bij Scholengemeenschap de Breul het Career Coaching Event plaats. Dit jaarlijkse evenement, voorheen bekend als "de beroepenmarkt", wordt bij toerbeurt georganiseerd door een van de serviceclubs in Zeist. Dit jaar hebben Rotaryclub op Seyst en Rotaract Utrechtse Heuvelrug de organisatie op zich genomen.

Foto:Zeist in Beeld/Nel Boas

 

Het belangrijkste doel van het evenement is om eindexamen scholieren van HAVO en VWO te informeren over de verschillende beroepen en loopbaanmogelijkheden en met hen te sparren over dilemma's om tot een goede keuze voor een vervolgopleiding te komen. 120 leerlingen hebben meegedaan.

Astrid Kersseboom, bekend van het NOS Journaal, heeft verteld over haar dilemma’s om te komen tot studie- en beroepskeuze, inspelend op de vraagstukken waar de scholieren nu mee spelen. Dat zorgde voor veel vragen en interactie. Voor een korte indruk van de avond, ga naar https://zeistinbeeld.nl

Het Rotary  Career Coaching Event werd mogelijk gemaakt door opbrengsten uit de verkoop van Slot Bier. Meer informatie over Slot Bier vindt U op www.slotbier.com

 

Sollicitatieproject 2018

 

 

Op maandag 5 maart hebben de Rotaryclubs Zeist en Op Seyst weer “werkgevers” geleverd voor het sollicitatieproject dat we al meer dan 10 jaar samen met de VMBO- afdelingen van Scholengemeenschap Schoonoord organiseren.

Uiteindelijk hebben 166 leerlingen een sollicitatiegesprek gevoerd aan de hand van een zelf uitgezochte vacature en een tijdens Nederlandse les geschreven sollicitatiebrief. Drie verschillende niveaus hebben deelgenomen: de basis beroepsgerichte leerweg (30), de kader beroepsgerichte leerweg (56) en de theoretische leerweg(80).

Natuurlijk waren de leerlingen bij aankomst in het gesprekslokaal wel wat gespannen, maar na afloop waren ze allemaal vrolijk, opgelucht en blij met de adviezen en kritiek, die ze hebben gekregen.

We kunnen weer van een succes spreken.  Figi, dank wederom voor de gastvrijheid!

 

Rotary Waterseminar op 7 april

 

Rotaryclub op Seyst is medeorganisator van het jaarlijkse Rotary Water Seminar. Dit jaar was het thema water, sanitatie en klimaatadaptatie. Tijdens het seminar werden de wereldwijde wateropgaven aan de orde gesteld door Ahmed Aboutaleb (Burgemeester van Rotterdam), Henk Ovink (Special Envoy for International Water Affairs van Nederland), Hans Oosters (voorzitter Unie van Waterschappen), Eddy Moors (Rector IHE Delft) en Chris Engelsman (inkomend voorzitter Waterplatform Rotary Midden Nederland). Rotary zet zich wereldwijd in om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de Sustainable Development Goals die de VN in 2015 heeft geratificeerd. Wat betreft water, sanitatie en gezondheid betekent dit dat vóór 2030 nog 1 miljard mensen van veilig drinkwater moeten worden voorzien en nog 2,5 miljard mensen nog toegang moeten krijgen tot sanitaire voorzieningen.

 

 

Save-the-Date Autunno Concert vrijdag 2 november 2018

 

Ook komend najaar is het Autunno Ensemble weer te gast in Zeist. Hebe de Champeaux dirigeert, en Dana de Vries soleert op cello, beide voor de tweede maal bij Autunno.

Programma: www.autunno-ensemble.nl/

 

Viering 25 RC Op Seyst met oudleden en leden met partner op dinsdag 4 september 2018

 

Op dinsdagavond 4 september 2018 is er een bijeenkomst voor leden en oud-leden en hun partner in de wijngaard Hoog Beek en Royen.

Aanvang 18.00 uur – 21.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst kijken we terug op 25 jaar RC Op Seyst en laten we zien welke projecten onze aandacht gehad hebben. Kosten zijn €25, pp inclusief maaltijd en drankjes. Natuurlijk is er ook een wijnproeverijtje van de wijnen die daar verbouwd worden.

 

Lopende projecten in Zeist en omgeving

Lopende internationale projecten

 

·

Career Coaching Event voor HAVO en VWO

·

Sollicitatieproject voor VMBO

·

Talent Support VMBO Schoonoord

·

Gastlessen VMBO Schoonoord

·

Sinterklaas bij ABRONA

·

Samen Oplopen met vluchtelingen

·

Water en Sanitatie voor Scholen in Moradabad, India

·

De Water Ondernemer - gericht op watervoorziening in Noord Benin, Afrika

·

Wandelen voor Water voor scholen in Uganda, Afrika

 

Nieuwsbrief Rotary op Seyst is een blad voor onze relaties en leden en verschijnt 6 keer per jaar.

Hoofdredacteur: Marion van den Brink

Redactie: Eric Finson, Chris Engelsman

Contact redactie: brinkd1570@gmail.com

Realisatie en vormgeving: Rotary op Seyst

Drukwerk: digitaal

Verzending: per e-mail

Contact algemeen: smuldersj@cs.com