In Memoriam

Tot ons verdriet is ons ontvallen

Frits van Hees

Charterlid van onze club.

Wij waarderen hem om de eigen wijze waarop hij loyaal inhoud heeft gegeven aan zijn lidmaatschap.

Lilian ten Bokkel Hunnink – Teng
Voorzitter
Rotaryclub “Op Seyst” te Zeist D1570

C:\Users\nlotten5\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\LQ6129GE\IMG_2569.jpg