Nieuwsbrief Marten juni 2019

Op Seyst te Zeist,

District 1570, Midden Nederland

Talent voorop

Zomer Nieuwsbrief juni 2019

 

Voorwoord

C:\Users\VdB BV\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\T1819EN_RGB.JPG

In de vorige Nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over het Autunno-concert en On Stage editie 2019.

Een aantal belangrijke programma’s stonden nog op de rol voor 2019.

Op dinsdag 25 juni gaf Marten het voorzittersstokje over aan Eric Finson.

Marten van Vugt

Voorzitter 2018-2019

 

In deze nieuwsbrief blikken we terug op de tweede helft van het Rotaryjaar 2018-2019.

Een jaar waarin het jaarthema Talent Voorop! volop tot uitdrukking kwam in de activiteiten van onze club en in de projecten die we ondersteunden. Wat een talent stond er in maart/april op het podium in de voorronde en in de finale van OnStage! Wat een organisatietalent binnen onze club om (ook) dit jaar weer een prachtig clubavond programma, het sollicitatieproject, de Ryla en al die andere activiteiten binnen en buiten de club mede vorm te geven. Heel bijzonder waren het Dutch Rotary Water Seminar en het Impact Event Duurzaam Zeist 2019 in mei: ik was dan ook zeer vereerd de voorzitters van Seminar en Event, Chris Engelsman respectievelijk Nico Dijkshoorn tijdens ‘mijn’ Presidents’ Night op 25 juni jl. het Paul Harris Fellowship te mogen uitreiken. Voor beiden was het de tweede PHF, voor beiden was dat zeer verdiend!

 

Terugblik van voorzitter Marten van Vugt

 

 

De Presidents’ Night markeert het einde van mijn voorzittersjaar. Ik heb dat jaar als bijzonder verrijkend en leerzaam ervaren: ik heb genoten van de samenwerking in het Klein Bestuur, met de commissievoorzitters en met de commissieleden. In die samenwerking heb ik de club nog beter leren kennen als een club van bijzonder leuke en lieve vrienden en vriendinnen, met het (Rotary-) hart op de juiste plaats. Oprechte Fellowship. Dat die ervaring in een lange traditie past bleek wel uit de verhalen die vele oud-Rotarians met mij deelden al dan niet op de oud-ledenavond ter gelegenheid van ons vijfde lustrum. Want dat hebben we ook nog samen gedaan dit jaar: het 25 jarig bestaan van Rotary op Seyst gevierd. Dank aan jullie allemaal voor een prachtig jaar!

Ik draag dan ook met veel plezier en vol vertrouwen de voorzittersketen over aan Eric Finson!

Rest mij nog u allen een mooie zomer te wensen!

Hartelijke groet,

Marten van Vugt, President Rotary op Seyst 2018-2019

 

Sollicitatie project

 

Dit jaar viel het sollicitatieproject op 11 maart. De Rotaryclubs Zeist en Op Seyst hebben weer ruim voldoende “werkgevers” geleverd voor het sollicitatieproject dat we al meer dan 10 jaar samen met de VMBO- afdelingen van Scholengemeenschap Schoonoord organiseren De bijeenkomst werd gehouden in Figi in Zeist.

 

96 Leerlingen hebben een sollicitatiegesprek gevoerd aan de hand van een zelf uitgezochte vacature en een tijdens Nederlandse les geschreven sollicitatiebrief. Drie verschillende niveaus hebben deelgenomen: de basis beroepsgerichte leerweg, de kader beroepsgerichte leerweg en de theoretische leerweg.

 

Natuurlijk waren de leerlingen bij aankomst in het gesprekslokaal wel wat gespannen, maar na afloop waren ze allemaal vrolijk, opgelucht en blij met de adviezen en tips, die ze hebben gekregen. We kijken terug op een soepel verlopen, voor de leerlingen prettige middag, waar ze veel aan kunnen hebben.

 

Eerste Landelijk Rotary Waterseminar groot succes!

 

Op 11 mei vond het Landelijk Rotary Waterseminar plaats in het LEF Future Centre van

Rijkswaterstaat in Utrecht. Het seminar was erop gericht om de ruim 250 Rotarydeelnemers te

inspireren tot het "waterproof" maken van hun Rotaryclub. Uit de enquête onder de deelnemers is

inmiddels gebleken dat het merendeel van de aanwezigen van plan is de bal op te pakken.

Daarmee heeft het seminar meer dan voldaan aan de verwachtingen.

 

Rotary levert wereldwijd een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de Sustainable Development Goals van de VN en in het bijzonder betreffende het realiseren van water en sanitatie voorzieningen voor iedereen in 2030.

Door de klimaatverandering worden de uitdagingen nog groter omdat waterveiligheid en waterbeschikbaarheid steeds meer in het geding zijn. Juist de meest kwetsbare gemeenschappen worden het meest getroffen. Er is een belangrijke rol voor Rotary weggelegd. Met de campagne "Nederland gaat voor Water" wordt de Nederlandse burger zoveel mogelijk betrokken.

 

 

Onze Rotaryclub op Seyst heeft een belangrijke rol gespeeld in de organisatie van het seminar en is nauw betrokken bij het vervolg.

Voor meer info over Rotary waterprojecten: Chris Engelsman email: chrisengelsman@hotmail.com

 

Impact Event Duurzaam Zeist 2019

 

Met ruim 250 bezoekers blikt Impact Event Duurzaam Zeist terug op een geslaagd evenement. Het evenement zorgde voor een mooie samenwerkingen met lokale partijen, maar ook tussen Rotary Op Seyst en Rotaract Utrechtse Heuvelrug. Het goedgevulde programma met inspirerende sprekers werd afgesloten met de uitreiking van de Impact Award Duurzaam Zeist 2019 powered by Heilijgers en het ondertekenen van het Manifest Duurzaam Zeist. Burgemeester Koos Janssen: “Dit event zie ik als een viering van de vele duurzame initiatieven die opbloeien in onze gemeente.”

 

 

https://www.impacteventduurzaamzeist.nl/post/impact-event-duurzaam-zeist-2019-een-groot-succes

 

 

Slotbier te koop op horeca evenementen in Zeist

 

Het weekend van 15/16 juni hebben weer vele Zeistenaren kennis kunnen maken met Slotbier. Op zaterdag was het Streekbierfestival op 't Rond waar een 8-tal lokale bierbrouwers hun bieren lieten proeven onder het genot van een hapje en live muziek. Speciaal voor dit evenement was Slotbier van de tap beschikbaar, wat een ieder goed liet smaken.

Op zondag was de Dag der kunsten in de tuin van het Slot en werd gecombineerd met Slot Zeist proeft op het voorterrein. Hier kon Slotbier natuurlijk niet ontbreken en werd vol enthousiasme verteld over de goede doelen die ondersteund worden met de opbrengst van de verkopen van het bier en menig duo-pakketje verkocht (voor een verlaat vaderdags geschenk?).

C:\Users\VdB BV\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\JA7Q457W\6cc91197-bb89-4a38-a65f-575d59e451d3.jpg

 

Zomerfeest Samen Oplopen , de Boswerf , zaterdag 22 juni 2019.

BBQen met Samen Oplopen

 

Voor het 4e achtereenvolgende jaar verzorgde onze Rotary club de BBQ tijdens het inmiddels traditionele Zomerfeest van de stichting Samen Oplopen.

Wat een fantastische happening ! Naar schatting 250 ouders en kinderen "met status" deden zich o.a. te goed aan evenzoveel halal hamburgers, + blaadje ijsbergsla, bereid door een onverslaanbare Rotary ploeg van zo'n 8 vrouw / man.  Het was hard werken in de brandende zon boven een hete , rokerige BBQ opstelling maar weer meer dan de moeite waard af te meten aan de blije gezichten (veelal gekleurd door de ketchup) van de jongens en meisjes (sommigen als oosterse prinsesjes gekleed) en hun ouders. Enkele van onze leden waren ook ingeschakeld bij het vervoer van gezinnen naar en van de Boswerf.

Kortom : het was weer goed ; onze actie heeft zeker bijgedragen aan het slagen van dit feest. Volgend jaar weer, zo liet onze nieuwe voorzitter weten !

 

 

Save the date:

 

Op vrijdag 1 november vindt weer het traditionele Autunno concert plaats. Zet u het alvast in uw agenda?

 

U ontvangt deze nieuwsbrief als belangstellende van de activiteiten van Rotaryclub Op Seyst. Mocht u geen prijs meer stellen op toezending, dan kan u dit aangeven door te reageren op deze mail.

 

 

 

 

Nieuwsbrief Rotary op Seyst is een blad voor onze relaties, leden en sponsoren.

Hoofdredacteur: Marion van den Brink

Redactie: Scato Hooft van Iddekinge

Contact redactie: brinkd1570@gmail.com

Realisatie en vormgeving: Rotary op Seyst

Drukwerk: digitaal

Verzending: per e-mail

Contact algemeen: Joziene van de Linde, secretaris, 06-12998922