Rotary Oudewater

Rotary Club Oudewater werkt aan de toekomst!

Rotary Club Oudewater is energiek, levendig en gedreven. Op vele manieren werken we aan de toekomst.  De sponsorgelden die we samen met allerlei andere partijen binnen halen, bieden ondersteuning aan hen die het hard nodig hebben. Zelf steken wij als Rotarians ook regelmatig de handen uit de mouwen. Een van de leuke activiteiten is o.a. het rolstoel duwen tijdens de Oudewaterse Avondvierdaagse. Of het organiseren van een intercultureel Vluchtelingen diner. Met de opbrengst  van het  Groot Oudewaters Dictee worden onderwijs doelen gesteund. Kortom, Rotary Club Oudewater HELPT!

Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met allerlei groepen uit de samenleving, zoals scholen, bedrijven, verenigingen en stichtingen.

Kameraadschap, verbondenheid en respect tussen de verschillende achtergronden en leeftijden van de leden, vormt de basis.  Die belangstelling voor elkaar heeft een weerslag op het karakter van hoe én wat we in de wereld neer willen zetten.

Om ons gedachtengoed, ook in de toekomst beter uit te kunnen rollen, vinden wij het belangrijk om het gedachtengoed van Rotary wereldwijd – serve above our selves – te verrijken met de ideeën, gedrevenheid en ambities van de nieuwe generatie. Niet alleen praten óver de toekomst, maar ook werken mét de toekomst!

Met het landelijke promotie project: Rotary Helpt, laten we zien waar Rotarians voor staan.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op door een email te sturen naar rotary.oudewater@gmail.com of neem contact op met Agnelle van de Linden 0348 563027 en laat je inspireren. Helpt u mee om de wereld een beetje mooier te maken? Wees welkom!