Structuur

Gouverneurs

Rotary in Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Hij of zij wordt benoemd door de Internationale Conventie op voordracht van het district. De gouverneur is gedelegeerd bestuurslid van de President Rotary International voor het district.

Clubbezoek en districtsbelangen

De gouverneur wordt voor een periode van een jaar benoemd en houdt zich in deze onbezoldigde functie onder meer bezig met de begeleiding van de clubs. In de ambtsperiode bezoekt hij of zij alle clubs. De gouverneur behartigt alle districtsbelangen. Afstemming van de belangen vindt plaats in het maandelijks Gouverneursberaad.