Teenstra Foundation

https://www.rotary.nl/nieuws/archief/tf/tf-1.pngDe tuberculose deskundige C.P.H. (Sput) Teenstra (1903-1973) was President van Rotary International in 1965-1966. Hij is de enige Nederlander in deze functie. Na zijn dood richtte zijn vrouw Ella Åhlin een Rotaryfonds op tot steun aan de volgende generatie: de “Teenstra Foundation

Clubs kunnen er een beroep op doen om hun eigen bijdrage aan te vullen bij serviceprojecten die o.a.jeugd ten goede komen. Ook een garantiestelling is mogelijk. Denk daarbij aan bijv. het Vlielandkamp, Zomerzotheid, Rotarkids en Rotary Doctors.

De Stichting ondersteunt de laatste jaren met name het Vlielandkamp en de Rotary Doctors.

Voorwaarden voor toekenning van een bijdrage zijn:

·

Het project is een concrete activiteit voor de jeugd door een rotaryclub.

·

De bijdrage van de Teenstra Foundation is niet hoger dan de eigen financiële inbreng van de organiserende club

·

De toekenning geschiedt op basis van een reële begroting met een uitvoerige toelichting op de te organiseren activiteit

De Teenstra Foundation verstrekt geen bijdrage in exploitatietekorten

Na afloop van de activiteit dient een goedgekeurd financieel verslag overlegd te worden.

Zie www.teenstafoundation.nl

Aanvragen dienen gestuurd te worden naar de secretaris van de Teenstra Foundation, de heer E.Bergsma., RC Apeldoorn.