Rotary Foundation

ANBI-status Stichting Rotary Fondsen Nederland

De  stichting  is stelt zich  ten  doel om  ten  behoeve van en in samenwerking met de Nederlandse clubs en districten van Rotary International charitatieve, educatieve en humanitaire activiteiten in internationaal verband te (doen) ontwikkelen, alsook daartoe de voorwaarden te scheppen.

De stichting beschikt over een zgn. ANBI-status en het laatste gepubliceerde jaarverslag kunt u hier bekijken.

anbi