Rotary Foundation

Afbeelding met persoon

Automatisch gegenereerde beschrijving

Afbeelding met buiten, grond, persoon, gras

Automatisch gegenereerde beschrijvingThe Rotary Foundation (TRF) is het eigen goede doelen fonds van Rotary met een begroting van 260 miljoen per jaar. De donaties van de leden worden efficiënt ingezet om clubs te helpen serviceprojecten uit te voeren.

De Foundation staat al vele jaren in de top vijf van ’s werelds beste non-profit organisaties door de transparantie, effectiviteit en geringe overhead.

De uitvoering van serviceprojecten gebeurt door Rotarians, vaak in nauwe samenwerking met andere niet-gouvernementele organisaties.

Solidariteitsfonds

Elke Rotarian draagt op basis van vrijwilligheid per jaar een bedrag af aan The Rotary Foundation: $100 Every Rotarian Every Year. Van elke euro die TRF ontvangt, gaat meer dan 90 cent daadwerkelijk naar serviceprojecten.

Rotaryclubs kunnen bij TRF een serviceprojectvoorstel indienen voor een Global Grant om steun voor hun serviceproject te krijgen. Hiervoor gelden strikte regels waardoor de serviceprojecten een duurzaam karakter hebben.

Daarnaast kunnen Rotaryclubs een District Grant bij hun district aanvragen voor kleine, meestal lokale serviceprojecten. Er is een wereldwijde solidariteit om serviceprojecten te steunen door middel van Global en District Grants.

Serviceprojecten

Een belangrijk humanitair serviceproject van Rotary is ‘End Polio Now’. Met dit programma, gestart in 1985, wordt beoogd om de wereld uiteindelijk van het poliovirus te verlossen. Rotary International nam het initiatief tot dit programma dat nu zeer breed gedragen wordt in het Global Polio Eradication Initiative.

De Rotary Foundation steunt door middel van een Global Grant grote serviceprojecten in zes focusgebieden:


Vredesvraagstukken en conflict preventie, Preventie en behandeling van ziekten, Water, sanitatie en hygiëne, Gezondheid van moeder en kind, Basis educatie en geletterdheid, Economische ontwikkeling. Daarnaast kunnen beurzen worden aangevraagd voor een studie watermanagement aan het IHE Delft, Institute for Water Education, of voor Vredesstudies aan zes universiteiten elders in de wereld. Door middel van Vocational Training Teams kan kennis en vaardigheid op alle mogelijke gebieden worden uitgewisseld.

Behalve grote serviceprojecten steunt De Rotary Foundation door middel van een District Grant kleine serviceprojecten die passen binnen de doelstelling van Rotary.

Uitgebreide informatie over The Rotary Foundation wordt gegeven door de Districtscommissie Rotary Foundation (DRFC) van het district, bereikbaar via de eigen districts-websites. Binnen de regels van de Foundation heeft ieder district eigen afspraken.

Klik hier voor een korte samenvatting.