International Service, beschrijving

International Service

Doel:

Het bevorderen van een beter begrip van en verdraagzaamheid tussen alle volkeren van de wereld.

Werkwijze:

Het beleid richt zich in het bijzonder op het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de betrekkingen tussen onze partnerclub Rotaryclub Papenburg en onze eigen club.

Dit gebeurt onder meer door:

·

het bezoeken van de bijeenkomsten van onze partnerclub

·

het uitnodigen van leden van onze partnerclub op onze clubbijeenkomst(en) en/of evenementen

·

het organiseren van evenementen voor en met onze partnerclub

·

het ondersteunen van initiatieven en evenementen van onze partnerclub

Historie: